Hasierara

Kontsultak

Auzoak

aginaga    [ elizalde ]    kalezar    txikierdi    urdaiaga    zubieta   

San Salbatore eliza XIII. edo XIV. mendearen hasiera aldean eraiki zen. Axentxio Elustondok
“Usurbil mendez-mende” liburuan dioenez, eliza hau baino lehenago, beste eraikuntzaren
bat omen zegoen bertan. Paris etxearen lurretan egin omen zen. Kondaira edo egia, Olarriondon
haur bat hil omen zen, eta elurragatik Donostiara lur ematera eraman ezin izan zutenez,
eliza eraikitzen hasi omen ziren, eta elizaz gain -Elustondok jarraitzen du- ermita bat ere bai,
gaur Juandeuntzenea etxea dagoen tokian.

Elizalderen fundazioa horrela izan bazen ere, XIV. mendearen bukaera aldean, 1378an, hiribildua
sortu eta zazpi urtera, Enrike IIa Gaztelako erregeak Atxegako jaunari San Salbatore elizan
lehenagotik zuen patronazgoa legeztatu zion. Ordutik aurrera,Atxegako jauna izan zen elizaren
maiordomoa eta agintaria. Honela sortu zen Elizalde San Salbatore inguruan.
XVI. mendean, e rretorearenarekin batera, Elizaldek ez zituen hamasei etxe baino gehiago.
Garai hartan, Belmonte hirigune zaharra kokatzen zen lekua baino erosoagoa zenez, e t xe
gehiago egin, eta handitzen joan zen.

Garai bere a n , poliki-poliki, Elizalde herr i a ren erdigune bihurtzen joan zen, eta harre s i
barruan (Kalezarren, alegia) zeuden saltoki eta dendak Elizaldera etorri ziren. 1661ean erabaki zen Ko n t z e j u e t xe berria egitea eta usurbildarrek, eztabaida luze baten
ondoren, Paris etxeko hariztian –ordura arte usurbildarrak biltzen ziren hariztian- eraikitzea
erabaki zuten. Kontzejuetxe berria egiteko, hariztia bota egingo zuten seguru asko. Hala ere,
Gaztañagako hariztian ere batzarrak aire librean egiten zirela ziurta daiteke.

1672an bukatu zen eraikuntza berr i a . A u rre ko n t u a ren bi heren Usurbil herriak ordaindu
zuen, eta Aginagako Komunitateak beste herena,Aginaga kontzeju edo herriko etxe berriaren
bultzatzaile sutsua izan baitzen. Izan ere, garai hartan Belmonte eta Aginagaren artean ezinikusi
nabarmena zegoen, eta azken hauek inoiz ez zuten Belmonten –handik aurrera Usurbilzarra
deitua- egiten ziren batzarretera joan nahi izan.

Alkatea urtero aldatzen zen. Bi urtez jarraian,Usurbil herriak (Elizalde eta Kalezar) izendatzen
zuen; hirugarren urtean, berriz,Aginagak (eta honen barnean Urdaiaga). Nolabait Kalezarrekoei
konpentsatzeko edo, alkateak bere audientziak Belmonteko harresi barnean hartu behar zituen.
Belmontekoek erreklamatu bazuten ere, handik aurrera, salbuespen batzuetan izan ezik, ez
zen batzarrik egin Kalezarren.

Elizalde edo Kaleberri, bada, herri osoaren erdigune bihurtu zen, gero eta garrantzi nabarmenagoa
hartuz.Aldiz, Usurbilzarra edo Kalezar auzo bihurtua eta baztertua gelditu zen.

1674an bi kale zituen eta 30 etxez osatutako multzo batek osatzen zuen plaza. Beraz, 100
urtetan bikoiztu egin zen.

1916an, Elizalden 45 etxe zeuden. Garai hartan, hiru eskola zeuden Usurbilgo udalerri guztian.
Urrutiko baserrietan ere baziren “sasi eskola” antzeko batzuk: Egioletan,Aginagako Arburun.
.. Haien kargu titulurik gabeko eta oso gutxi ordaindutako irakasle batzuk zeuden. Bazen
aguazil, bat eta honek zaintzen zuen Elizaldeko erdigunea, eta beste goarda batek udal dermioko
beste guztia. Guardia Zibila ere bazegoen, eta bi sendagile eta botika bat. Ospitalerik ez
zegoen, baina bai Miserikordi etxe bat.
Hilabete guztietako lehenbiziko larunbatean ganadu feria egiten zen.

Kaleberrik, erdiguneaz gain, baserri auzo zabalak hartzen ditu. Mugak hauek dira: ekialdetik
Aranerrekak bereizten du Kalezarretik, Intxuspeko errekak, berriz, mendebaletik bereizten du
Aginagatik. H e gomendebalean Urdaiaga dago, Oria ibaiaren beste aldean. K a l e b e rrik ere mu
zabala hartzen du mendialdean. Goialdean, M e n d i z o rrotz eta Bordatxo mendiak punturik
altuenak dira. Azkenik, Latxaerrekan muga egiten du Igeldoko herriarekin.

Goialdean aurkitzen dira erdigunetik urrutien dauden baserr i a k : Egioletak, Arratzainak,
Urteta, desagertutako Artikulak eta gertuago dauden Egiluzeaundi eta Txiki, Olloki, Zumitzaga
eta Urkamendi.
Beherago, erdigunetik hurbil, bakoitzak gain bat hartuz, Olarri,Agerreak eta Udarregi kokatzen
dira.

Erdigunea inguratzen beste hainbat baserri handi daude: Kaparotz, bi Olarriondoak , Agerreazpi.
Baita Usurbilgo historian hain aipagarria izan den Atxega jauregia ere.
Erdialdean, gaur geratzen diren etxe esanguratsuak, besteak beste, Gaztañaga eta Artzabal
baserriak dira. Saroe jauregi bikaina ere, erdialdean dago.

Azkenik, aipatu behar dira duela urte gutxi arte erdialdean zeuden hamaika kale-baserri txikiak
eta herriari halako giro baserritarra ematen ziotenak. Bi baserritar ermandade zeuden:
Tomasenean eta Patrinean biltzen ziren.

Urteta baserria Usurbilgo Goialdean, Artxubietagaineko ospel aldean dago, Igeldoko mugatik hurbil, Bilbo-Behobia autobidearen inguruan. Leku malkartsuan dago, mendi hegiaren leku lau txiki bat aprobetxatuta. Planta errektangularreko etxea da. Lau hormak harri eta manposteriaz eginak ditu eta hauen tarteak, horma guztiak bezala, manposteriaz itxita daude. Ekialdeko fatxadari erantsia, etxe-orde bat dauka. Etxe-ordea baserriarekin batera (XVIII. mendearen bukaeran) egin zen, dolarea jartzeko. Beraz, zurezko hiru ardatzeko dolare hau aipatutako mendekoa da. Dolareak mantentzen ditu zorua, zubia eta egituraren zatirik handienak, hiru zurezko ardatzak desagertu badira ere. Gaur, dolare honen teilatua eroria da, eta ia hondakin bihurtuta dago.

Luis Maria Mutiloa Poza geografo eta historialariak "Roncesvalles en Guipúzcoa" liburuan aipatzen ditu "Orteta" eta "Urteta" toponimoak, 1784ean, beste leku izen batzuen artean. Garai hartan, inguru hauek guztiak basoak ziren, hariztiak bereziki, eta haietatik ateratzen zen, Irisasitik bezala, Mapilleko ontziolan itsasontziak egiteko egurra. 1864an, "Nomenclátor de la provincia de Guipúzcoa" zerrendan "Urteeta" izeneko baserria aipatzen da. Udaletxetik 4000 metrora zegoen.

Urtetara bizitzera Joxe Joakin Alkorta, Aiatik, eta Antonia Saizar, Orexatik, etorri ziren. Beren alaba Joxepa Antoni, Baldazarreko Joxe Domingo Zinkunegirekin ezkondu zen. Haien semea Pedro Mari Zinkunegi Alkorta gelditu zen baserrian. Pedro Mari Zinkunegiren emaztea, Maria Bengoetxea Esnal, Aintziazarko alaba, 1999an hil zen. Lau seme-alaba izan dituzte. Gaur ez dute behirik, baina 14 abelburu izaten zituzten. Maria Antiguara joan ohi zen esnea eta tratuarekin. Hasiera batean mandoarekin joaten zen, gero zaldi-karroarekin. Gauzak horrela, 1964an, Pedro Marik gidatzeko baimena atera zuen, eta ordutik aurrera furgonetarekin ibili ziren. Gaur egun 30-40 ahuntz, beste hainbeste ardi eta arrautzetarako 200 oilo daude Urteta baserrian. 37 hektare lursail dituzte.

Zinkunegitarrak maizterrak dira; Laffite Donostiako familiarena da baserria. Egun ere, errenta Santo Tomas egunean, abenduaren 21ean, ordaintzen dute, "Laffitetarren etxera joaten gara ordaintzera". 1995 arte, urtero eramaten zioten Santo Tomasetan nagusiari, errentarekin batera, bi kapoi eta sutarako egurra.

Garai batean, 100 karga sagar ateratzen ziren urtero Urtetatik. Gehienbat Igeldora eramaten zuten, Kalonjerengana. Sagarra erdibana zen nagusiarekin, 50 karga baserriko maizterrarentzat eta 50 nagusiarentzat. Autobidea eraiki zutenean, sagastiak betiko galdu ziren.

Baserriaren lotutako argazkiak: