Hasierara

Kontsultak

Auzoak

aginaga    elizalde    kalezar    txikierdi    [ urdaiaga ]    zubieta   

Irisasi eta Andatza mendipean sortu zen Urdaiaga.

Urdaiaga San Esteban elizaren feudoa zen, eta Orre a g a ko monastegiarekin erlazionatua
zegoen, Leandro Silvan ikerlariak zioenez, baina ezin daiteke hori ziurtatu, izan ere Orreagak
lur hauetan zuen eragina askoz ere lehenago koa baita. 1413an aipatzen da “Sant Esteban de
Hohoa” lehenengo aldiz. Luis Murugarren historialariak dio, XVI. mendearen erdi aldean, San
Estebanen bazegoela komentu bat moja frantziskotarrekin, baita 1598an berena zuten Errotaberri
etxea saldu zutela ere.

Baina gaur Urdaiaga den eremu honen historia askoz ere lehenago hasi zen.Antso Jakituna
Nafarroako erregeak Donostiari “Hiri Gutuna” edo “Carta Puebla” delakoa eman zionean, hiri
berriaren barrutiak “Oria ibaian zuen muga”. Beraz, gaur Zubieta eta Urdaiaga diren lurrak ez
ziren gelditzen hiri berriaren eskumenean.Antso erregeak argitzen du erregearen jabegopean
zeuden lurrei ematen ziela bere forua. Beharbada, garai haietan dago e n e ko Urdaiaga (eta
Zubieta) Orreagako monastegiarenak ote ziren?

Bestalde, XIV. mendean, hiribildua fundatu zenean, Belmonte,Aginaga eta Zubietarekin batera
“Juan Ochoa de Urd ayagaren lurra” aipatzen da. Juan Ochoa horren jaurgo bat ote zen
Urdaiaga?

Garai hartatik aurrera, Urdaiaga Usurbilgo alde nagusietako bat da, bertan izan baitute oinarria
hainbat familia garrantzitsuk; U rdaiaga leinuaz gain, hemen ditugu hiru Berreiartzak, Gilisasti,
Zabalea, Illunbe, O a... oinetxeak. Honela, San Esteban ermitari, Oako San Esteban ere
deitzen zaio, Oa baserria bere ondoan baitago.

XVIII. mendearen erdialdean, Urdaiagan baziren dagoeneko 40-45ren bat baserri Oria ibaiaren
ezkerraldean barreiatuak.
Hiru errota eta aingurak egiteko sutegiak ere bazeuden. Hala ere, San Esteban auzo txiki bat
besterik ez zen.

San Esteban ermita, auzoko erdigunean kokatua, San Salbatore elizari erantsia egon da beti,
nahiz eta batzuetan parrokia deitzen zitzaion.

Denborarekin, San Esteban ermita dagoen gain honen bi aldeetara beste bi auzune sortu
z i re n : Txokoalde eta Santuenea. Baserr i t a rren kofradia ere bazegoen bertan, “San Esteban”
deitzen zena.

Txokoalde auzunea Urdaiagako dorre zaharr a ren inguruan sortu zen. Hainbat baserri eta
etxe egin ziren haren inguruan, hala nola, Irigoindegi, Karatxea, Errementaldegi, Portu...Txokoaldeko
baserr i t a rrek ere bazuten beren kofradia, eta Simonenezarrean biltzen ziren; gero a go
Simoneneberri edo Zumetanera pasa ziren.

Z o rrotzeko zubia egin baino lehenago, Aialdenea eta Sañarrienea baserrien artean zego e n
ibi zaharretik zehar joaten zen lotura Usurbildik San Esteban ermitara. Aspaldi, aipatutako ibi
horretan, bandoen borroketan hil zuten Oñaztarren Martin López de Murua buruzagia. Geroa
go, Zorro t z e ko zubia egin zen, baina lehenagotik han izango ziren Ermotegiak, Aialdenea,
Sañarrienea eta gaur desagertutako Santuenea baserriak.

1955etik aurrera, eta ondorengo hamarkadan, handitu egin zen etxe berri asko egin baitzituzten,
gaur ezagutzen dugun moduan egituratuz.

Mendipean eta ibai ertzean lasai daude Urdaiaga eta urdatarrak.“Larrosa bat du Usurbilek
politena eta zu zera Urdaiaga” diote Antton Aranburuk jarritako bertsoek.

Sañarrenetik Irabi eta Txokoalderako bidean aurkitzen da Errotaberri. 1518an, Atxegako jaunak eta Aginagako "lurrak eta unibertsitateak" hitzarmen bat egin zuten burdinola bat egiteko, Antxon Aguirre Sorondo autoreak dioenez. Diru faltarengatik ez zuten egin. Bere ordez errota bat egin zuten: Errotaberri.

1528an eta 1543an aipatzen da berriz, enkante bat izan zela aurrenekoan, eta errekerimendu bat bestean.

1598ko liskar batean Martin de Ualde izena aipatzen da, Errotaberrin bizi zen 35 urte inguruko errotaria zena. Errota honen jabea Aginagako Komunitatea zen, Tolosako Frantziskotarrei erosia dirudienez, Joxe Ramon Zubimendik "Zubieta mila urteko herria" liburuan kontatzen duenez. Fraideek San Estebango emakume komunitate seglar batek egindako donazio bidez omen zuten etxe hau. Joxe Ramon Zubimendi bera Errotaberrin jaioa da.

1659an ere bertako errotariaren izena aipatzen da: Gracia de Ondaldagorri deitzen zen. Luis Murugarrenek, gainera, Errotaberrin bizi zen morroi bat ere aipatzen du: Antonio Furundarena. Oria ibaian ito zen, errotaren inguruan, 1846ko abuztuan. Aizarnazabalgoa zen Antonio.

1890eko erroldaren arabera, Gregorio Asteasuinzarra Roteta bizi zen Errotaberrin. 49 urte zituen orduan, eta bera izan zen azken errotaria. 1895 inguruan Gregorio Oiartzuna joan zen, Karrika auzoko Arraskueerrota erosita, han ere errotari moduan bizitzera.

Aginagako Komunitateko dokumentu baten arabera, 1896an errota bota, eta zentral elektriko bat eraiki zen. Aipatutako komunitatearena jarraitzen zuen izaten, baina Arozena enpresa elektrikoak ustiatzen zuen. Zentrala, abandonatua, erori egin zen. Orain dela urte gutxi, eraikuntza zaharra bota, eta etxebizitza bakarreko etxe berri bat eraiki dute.

Baserriaren lotutako argazkiak: