Hasierara

Kontsultak

Auzoak

aginaga    elizalde    kalezar    txikierdi    [ urdaiaga ]    zubieta   

Irisasi eta Andatza mendipean sortu zen Urdaiaga.

Urdaiaga San Esteban elizaren feudoa zen, eta Orre a g a ko monastegiarekin erlazionatua
zegoen, Leandro Silvan ikerlariak zioenez, baina ezin daiteke hori ziurtatu, izan ere Orreagak
lur hauetan zuen eragina askoz ere lehenago koa baita. 1413an aipatzen da “Sant Esteban de
Hohoa” lehenengo aldiz. Luis Murugarren historialariak dio, XVI. mendearen erdi aldean, San
Estebanen bazegoela komentu bat moja frantziskotarrekin, baita 1598an berena zuten Errotaberri
etxea saldu zutela ere.

Baina gaur Urdaiaga den eremu honen historia askoz ere lehenago hasi zen.Antso Jakituna
Nafarroako erregeak Donostiari “Hiri Gutuna” edo “Carta Puebla” delakoa eman zionean, hiri
berriaren barrutiak “Oria ibaian zuen muga”. Beraz, gaur Zubieta eta Urdaiaga diren lurrak ez
ziren gelditzen hiri berriaren eskumenean.Antso erregeak argitzen du erregearen jabegopean
zeuden lurrei ematen ziela bere forua. Beharbada, garai haietan dago e n e ko Urdaiaga (eta
Zubieta) Orreagako monastegiarenak ote ziren?

Bestalde, XIV. mendean, hiribildua fundatu zenean, Belmonte,Aginaga eta Zubietarekin batera
“Juan Ochoa de Urd ayagaren lurra” aipatzen da. Juan Ochoa horren jaurgo bat ote zen
Urdaiaga?

Garai hartatik aurrera, Urdaiaga Usurbilgo alde nagusietako bat da, bertan izan baitute oinarria
hainbat familia garrantzitsuk; U rdaiaga leinuaz gain, hemen ditugu hiru Berreiartzak, Gilisasti,
Zabalea, Illunbe, O a... oinetxeak. Honela, San Esteban ermitari, Oako San Esteban ere
deitzen zaio, Oa baserria bere ondoan baitago.

XVIII. mendearen erdialdean, Urdaiagan baziren dagoeneko 40-45ren bat baserri Oria ibaiaren
ezkerraldean barreiatuak.
Hiru errota eta aingurak egiteko sutegiak ere bazeuden. Hala ere, San Esteban auzo txiki bat
besterik ez zen.

San Esteban ermita, auzoko erdigunean kokatua, San Salbatore elizari erantsia egon da beti,
nahiz eta batzuetan parrokia deitzen zitzaion.

Denborarekin, San Esteban ermita dagoen gain honen bi aldeetara beste bi auzune sortu
z i re n : Txokoalde eta Santuenea. Baserr i t a rren kofradia ere bazegoen bertan, “San Esteban”
deitzen zena.

Txokoalde auzunea Urdaiagako dorre zaharr a ren inguruan sortu zen. Hainbat baserri eta
etxe egin ziren haren inguruan, hala nola, Irigoindegi, Karatxea, Errementaldegi, Portu...Txokoaldeko
baserr i t a rrek ere bazuten beren kofradia, eta Simonenezarrean biltzen ziren; gero a go
Simoneneberri edo Zumetanera pasa ziren.

Z o rrotzeko zubia egin baino lehenago, Aialdenea eta Sañarrienea baserrien artean zego e n
ibi zaharretik zehar joaten zen lotura Usurbildik San Esteban ermitara. Aspaldi, aipatutako ibi
horretan, bandoen borroketan hil zuten Oñaztarren Martin López de Murua buruzagia. Geroa
go, Zorro t z e ko zubia egin zen, baina lehenagotik han izango ziren Ermotegiak, Aialdenea,
Sañarrienea eta gaur desagertutako Santuenea baserriak.

1955etik aurrera, eta ondorengo hamarkadan, handitu egin zen etxe berri asko egin baitzituzten,
gaur ezagutzen dugun moduan egituratuz.

Mendipean eta ibai ertzean lasai daude Urdaiaga eta urdatarrak.“Larrosa bat du Usurbilek
politena eta zu zera Urdaiaga” diote Antton Aranburuk jarritako bertsoek.

Santuenea auzunetik iparraldera, mendipean eta erribera ondoan dago. 1960 hamarkadan erori egin zen, eta ondoren, baserriaren zati bat bakarrik eraiki zen. XVII. mendeko aztarna batzuk mantentzen ditu gaur. Sañarrienea XVI. mendean sortutako etxea da dirudienez. Etxearen ondoan, kostaldeko trenaren tunel bat mendian barneratzen da.

Izen asko esaten zaizkio etxe honi, hala nola, Sañarrenea, Zamabarrene, Zainarenea, Sein-erreka, edo Zeinharriena. Azken izen hau da jabetza-eskrituretan azaltzen dena.

Idatzi zaharretan, "Echeverria" izenarekin azaltzen da gehienetan. Lope Martinez de Isastik ere honela izendatzen du, alegia, "Echeverria", 1625eko "Compendio Historial de Guipúzcoa" liburuan.

Sañarrienea Atxegako leinuaren jabegoa izan zen beti. 1765ean, urtero 528 erreal ordaindu behar zizkien nagusiei. San Millango markesen ondorengoa zen Luciano de Porcel y Guiriorek saldu egin zuen 1947an, 45.000 pezetaren truke. Ordu arte maizter bizitu ziren Martin Sagardia Berridi eta Juana Manterola senar-emazteek erosi zuten. Hauen aurretik, Mateo Sagardia Artikulatxikiko semea, Sañarrienera ezkondu zen XIX. mendeko erdialdean lehenago. Joxe Martin Sagardia bizitua zen, izan ere, Sagardia familia XIX. mendetik aurrera Sañarrienean bizi zen. 1980 arte bizitu ziren bertan. Baserri indartsua zen, 24 edo 25 abelburu izaten omen zituzten.

Manuel, Romana, Antonio, Karmen, Joxe, Juana eta Martina izan ziren Martin eta Juanaren seme-alabak. Joxe Sagardia semea gelditu zen etxean, eta beste senideek alde egin zuten etxetik. Manuel semea, 1907an jaioa, oso gizon maitatua izan zen Usurbilen, gizon eredugarri, abertzale eta euskaltzalea baitzen.

Geroago, ordurako ia hondakinetan zegoen etxea saldu egin zuten, eta lehen zazpi edo zortzi hektareako lurra zena zatitu egin zen. 1988tik Sañarrienea Ana Maria Arostegi Usabiagarena, Luis Tello Garciaren alargunarena, da. 2.500 metro karratuko lur saila duen baserrian Tello-Arostegi familia donostiarra bizi da.

Baserriaren lotutako argazkiak: