Hasierara

Kontsultak

Auzoak

aginaga    elizalde    kalezar    txikierdi    [ urdaiaga ]    zubieta   

Irisasi eta Andatza mendipean sortu zen Urdaiaga.

Urdaiaga San Esteban elizaren feudoa zen, eta Orre a g a ko monastegiarekin erlazionatua
zegoen, Leandro Silvan ikerlariak zioenez, baina ezin daiteke hori ziurtatu, izan ere Orreagak
lur hauetan zuen eragina askoz ere lehenago koa baita. 1413an aipatzen da “Sant Esteban de
Hohoa” lehenengo aldiz. Luis Murugarren historialariak dio, XVI. mendearen erdi aldean, San
Estebanen bazegoela komentu bat moja frantziskotarrekin, baita 1598an berena zuten Errotaberri
etxea saldu zutela ere.

Baina gaur Urdaiaga den eremu honen historia askoz ere lehenago hasi zen.Antso Jakituna
Nafarroako erregeak Donostiari “Hiri Gutuna” edo “Carta Puebla” delakoa eman zionean, hiri
berriaren barrutiak “Oria ibaian zuen muga”. Beraz, gaur Zubieta eta Urdaiaga diren lurrak ez
ziren gelditzen hiri berriaren eskumenean.Antso erregeak argitzen du erregearen jabegopean
zeuden lurrei ematen ziela bere forua. Beharbada, garai haietan dago e n e ko Urdaiaga (eta
Zubieta) Orreagako monastegiarenak ote ziren?

Bestalde, XIV. mendean, hiribildua fundatu zenean, Belmonte,Aginaga eta Zubietarekin batera
“Juan Ochoa de Urd ayagaren lurra” aipatzen da. Juan Ochoa horren jaurgo bat ote zen
Urdaiaga?

Garai hartatik aurrera, Urdaiaga Usurbilgo alde nagusietako bat da, bertan izan baitute oinarria
hainbat familia garrantzitsuk; U rdaiaga leinuaz gain, hemen ditugu hiru Berreiartzak, Gilisasti,
Zabalea, Illunbe, O a... oinetxeak. Honela, San Esteban ermitari, Oako San Esteban ere
deitzen zaio, Oa baserria bere ondoan baitago.

XVIII. mendearen erdialdean, Urdaiagan baziren dagoeneko 40-45ren bat baserri Oria ibaiaren
ezkerraldean barreiatuak.
Hiru errota eta aingurak egiteko sutegiak ere bazeuden. Hala ere, San Esteban auzo txiki bat
besterik ez zen.

San Esteban ermita, auzoko erdigunean kokatua, San Salbatore elizari erantsia egon da beti,
nahiz eta batzuetan parrokia deitzen zitzaion.

Denborarekin, San Esteban ermita dagoen gain honen bi aldeetara beste bi auzune sortu
z i re n : Txokoalde eta Santuenea. Baserr i t a rren kofradia ere bazegoen bertan, “San Esteban”
deitzen zena.

Txokoalde auzunea Urdaiagako dorre zaharr a ren inguruan sortu zen. Hainbat baserri eta
etxe egin ziren haren inguruan, hala nola, Irigoindegi, Karatxea, Errementaldegi, Portu...Txokoaldeko
baserr i t a rrek ere bazuten beren kofradia, eta Simonenezarrean biltzen ziren; gero a go
Simoneneberri edo Zumetanera pasa ziren.

Z o rrotzeko zubia egin baino lehenago, Aialdenea eta Sañarrienea baserrien artean zego e n
ibi zaharretik zehar joaten zen lotura Usurbildik San Esteban ermitara. Aspaldi, aipatutako ibi
horretan, bandoen borroketan hil zuten Oñaztarren Martin López de Murua buruzagia. Geroa
go, Zorro t z e ko zubia egin zen, baina lehenagotik han izango ziren Ermotegiak, Aialdenea,
Sañarrienea eta gaur desagertutako Santuenea baserriak.

1955etik aurrera, eta ondorengo hamarkadan, handitu egin zen etxe berri asko egin baitzituzten,
gaur ezagutzen dugun moduan egituratuz.

Mendipean eta ibai ertzean lasai daude Urdaiaga eta urdatarrak.“Larrosa bat du Usurbilek
politena eta zu zera Urdaiaga” diote Antton Aranburuk jarritako bertsoek.

San Estebango eliza eta Txokoalde auzunearen artean, gain airoso batean dago Zabalea baserria.

Familia bakarreko etxea izan zen, baina antzinatik bi jabegotan zatitua dago. Aginagako Komunitateko partaidetzan era berezian agertzen da: "Zabala mayor" edo "Zabala grande" akzio baten bi herenekin, eta "Zabala menor" edo "Zabala abajo" heren batekin.

1573an, Margarita de Artusa zen Zabale de Susoko etxekoandrea. Ezagutzen den etxe honen lehenengo aipamena da.

1642an, da "Çavalea" aipatzen da. Urte hartan dukat bat eman zuen erregearentzat, Batzar Nagusiek emandako agindua betez, "donativo graçiosso" deitzen zen zerga moduan.

1864ko "Nomenclátor de la provincia de Guipúzcoa" zerrendan Zabalea baserria agertzen da, udaletxetik 1.400 metrora kokatua. Orduan, bi familia bizi ziren hiru solairuko etxe honetan. Beraz, badirudi bi jabegoen arteko zatiketa XIX. mendearen erdialdea baino lehen egin zela.

Baserriaren ekialdeko zatia Zabaleagoikoari ("Zabala mayor" jabetza-eskrituretan) dagokio, orubearen bi heren hartzen dituela gutxi gorabehera. Zati honen jabea Urdaiagatorreko Anbrosio Zatarain zen, eta XX. mendearen hasieratik Aizpurua familia bizi zen maizter. 1936an, familia horretako bi seme bizi ziren baserrian; Michelinen lan egiten zuten. Anaia haietatik bat, Frantzisko Aizpurua, 1907an jaioa, fusilatu egin zuten Aiako Laurgainen; Kosme Yaguez, Usurbilgo geltokiko arduradunaren semea, eta Zubietako maisuarekin batera, 1936ko urriaren 10ean. EAJkoak ziren biak. Baina ez dirudi politikagatik izan zenik. Pertsona umila eta atsegina omen zen Frantzisko, eta norbaiten ezin ikusiagatik edo zerbait zor ziolako hil zuten faxistek.

Pagola-Aizpurua familia etorri zen maizter 1940 aldean Aginagako Ezpaldiberritik. Eustakio Pagola eta Iñaxi Aizpurua senar-emazteek hamar seme-alaba izan zituzten. Eustakio arte handiko gizona zen, eta bera izan omen zen Usurbilgo lehenengo garbigailu elektrikoa egin zuena, antza denez beste nonbaitetik ideia hartuta. Berak baserria guztiz eraberritu, eta eranskin handi bat egin zion 1967an. Orduan jarri zuen dolarea.

Etxean alaba bat, Mari Karmen Pagola, gelditu zen. Aialdene berriko Joxe Luis Atxegarekin ezkondu zen, eta Zabalean bizitzen jarri. Bost seme-alaba izan zituzten. Baserri lanean jardun zuten, sei edo zazpi behirekin. Baserria erosi ondoren, 1993an etxe zaharra bota eta berreraiki egin zuen Atxega familiak. Gaur egun, nekazalturismoa dago Zabaleagoikoan.

Zabaleabekoak baserriaren orubearen heren bat hartzen du, mendebalekoa. Gaur ez da hemen inor bizi. Kandelaria Alargunsoro bertan jaio zen, eta 78 urte zituela hil zen 2001ean. San Estebango serora zen. Alargunsorotarrak maizterrak ziren; jabea Saltxipiko Añorga familia da aspalditik.

Baserriaren lotutako argazkiak: