ziren Lizasotarrak Asteasuko Bulano baserritik, Itxaskue erosita. Joxe Manuel Lizaso Arsuaga zen Itxaskueko nagusia, 1872an jaioa. Alarguna eta haurrik gabe, Maria Pe ñagarikanorekin ezkondu zen. Tolosarra zen Maria. Hamar seme-alaba izan zituzten, eta haietatik, Joxe Mari semerik zaharrena gelditu zen maiorazko. Joxe Mari 1940an ezkondu zen Josefa Antonia Lasarekin, Lasarteko Sasoetatxi- kiko alabarekin.  Joxe Mari eta Josefa Antoniak bost seme-alaba izan zituzten. Gaur, Itxaskuen Joxe Mari Lizaso Peñaga- rikano nagusia bizi da, hiru semeekin. Lau- sei buru dituzte ukuiluan, eta horrez gain, baratzeak ere bai. Baserri tradizional moduan mantentzen da gaur egun. Itxaskue baserri zaharrarekin hormaz horma, Portalezaberri deitzen den etxea dago. Joxe Manuel Lizasok eraiki zuen gaztea zela. Larraulgo Antzolatxikitik eto- rritako Urkidizar familia jarri zen bizitzen maizter.    Beranduago, Aginagako beste familia bat etorri zen bizitzera, Gomezte- gi baserrikoak hauek. Haiek 1922 aldera alde egin zuten, eta Aginagara itzuli ziren. Familia hark alde egin zuenetik hutsik dago. Etxearen jabea gaur Maria Teresa Manterola Lizaso da, Joxe Manuel Lizaso- ren iloba. Itxaskueko aitona: Joxe Manuel Lizaso Arsuaga. 1958ko abuztuan hil zen 86 urte zituela. Itxaskueko ama: Maria Peñagarikano Agirrezabala. 1966. urrian hil zen 75 urte zituela. 1931. Zubietako euskal jaietan Itxaskueko alabak: Ezker-eskubi: Julita eta Juanita Lizaso Peñagarikano. Gregorio Tellabide Bideondo Donostiarra zen: 1892an jaioa, Urkidizar familiarekin etorri zen bizitzera Portalezaberrira. Gaztea zela morroi Zelaiaundi eta Elorren egon zen. 1974ean Donostian hil zen. Itxaskueko semea: Pedro Lizaso Peñagarikano. 1958ko ekainean hil zen 32 urte zituela istripuz kamioiko karga gainera erorita.