uasti baserria Zubietako erriberetatik mendi aldera dago, Lertxundi baserria bezala. Biak elkarrengandik gertu daude. Bi etxebizitzako baserria da, antzina bakarra bazuen ere. XVIII. mendean banatu zuten bitan, eta garai hartan eraikina bota, eta berria altxa zuten, diru- dienez. Gaur, orduko  zurezko egitura ederki mantentzen du. Bi etxebizitzako baserri berria eraiki zutenean, etxearen erdian horma sendo bat egin zioten, bi zatiak banatzeko. Zuasti Zubietako Komunitateko partaide izan da beti. XIV. mendean aurkitzen da baserri honetaz ezagutzen den lehenengo errefe rentzia, 1379an hain zuzen. Urte hartan Zubietako oinetxeek Donostia eta Usurbilen artean erabaki behar izan zuten, eta Zuasti Usurbilgo parte izatera pasa zen. Lope Martinez de Isastik ere, 1625ean,  Compendio Historial de Guipúz  - coan “Suasti” Usurbilgo oinetxea aipat- zen du. Zuasti etxearen izena nondik datorren istorio bitxi batek azaltzen omen Zuasti Zubieta 1984 Zuasti. Argazkia: Usurbilgo Udal Artxiboa. Egilea: Juan Agustn Lasagabaster. Z 2002 Zuasti. Argazkia:Asier Agirresarobe.