Usurbilgo baserri eta baserritarrak

Iradokizun bat bidali nahi baduzu edota akatsen bat topatu eta jakinarazi nahi badiguzu, bete azpiko formularioa eta eman zure azalpena. Argazki bat web orrian gehitu nahiko bazenu, bidali hurrengo helbidera: elkartea@noaua.com

Bidaltzailea:
Eposta:
Azalpena:
Akats bat topatu baduzu, adierazi hurrengoak:
Zein orrialdetan dago akatsa?
Zein baserriri buruz?